Per


Infotips

Nytt bokverk om maknadsföring

Inte minst ett litet land som Sverige behöver detaljerad kunskap om marknadsföring för att klara det internationella konkurrenstrycket. Marknadsföring är strategiskt! Hösten 2015 var det dags för lansering av boken "Marknadsföring – vetenskap och praktik" av Per Frankelius, Charlotte Norrman och Anders Parment. Christina Öberg medverkar i ett av kapitlen med fokus på marknadsföringens ekonomi och speciellt lönsamhetsaspekter. Förlaget är Studentlitteratur i Lund. Boken är ett resultat av flera års arbete och innehåller grundstenarna i ämnet marknadsföring. Klassiska och nyare teorier varvas med praktikfall och handfasta verktyg för att bedriva marknadsföring. Den är rikligt illustrerad med foton och figurer.

Infotips

Ett smakprov på bokens innehåll kan fås via www.smakprov.se. Några videos med axplock ur boken finns uppladdade här. Bland dessa finns fallet John Deere (maffig tröska in action) som var en av pionjärerna inom innehållsmarknadsföring (content marketing) som i sin tur är en viktig del i "inbound marketing". Där finns också en video om August Oetker (han med bakpulvret) och en om fantastiska Guinness. Vidare gjorde vi en liten video om SSAB som utgör ett mönsterexempel på marknadsföring. Boken kan beställas via exempelvis Bokus, CDon eller Adlibris.

Trött på att jaga kunder?

Den 17 september 2015 arrangerade FFM Mälardalen AB (FFM = "fruit for management") en konferens i Örebro om modern digital marknadsföring med fokus på inbound marketing. Rubriken var "Trött på att jaga kunder?" Bland talarna fanns professor Christina Öberg vid Örebro universitet, John Kennedy, VD på Fruition Business Development AB och personer från Strateg Marknadsföring AB som berättade om betydelsen av att presentera det som numera kallas för ”content”. Under konferensen diskuterades bl.a. hur företag tillämpar inbound marketing för att öka sin försäljning. En demonstration skedde av programvaran HubSpot som används för att integrera aktiviteter inom ramen för inbound marketin". Se mer info på Fruition Business Development AB här. Några videos med smakprov på konferensens innehåll finns här. Seminariet samspelade med lanseringen av boken Marknadsföring: Vetenskap och praktik (Studentlitteratur, 2015).

Innovation är ingen dans på rosor

Intresserad av innovativa processer relaterade till sjukvårdsområdet? Se då artikeln i Läkartidningen här.

Läkartidningen omslagLäkartidningenLäkartidningen sid 2 Läkartidningen sid 3

Kan man se Linné i nytt ljus?

Carl von Linné anses av många vara en av de största svenska vetenskapspersonerna någonsin. En vanlig bild är att se på Linné som "blomsterkungen". Men ny forskning ger en annan bild. Läs mer om Linné i nytt ljus genom att klicka här.

John Harrison hade lösningen men...

Intresserad av hur kunskap och innovationer kan växa fram? Klicka här för fallet John Harrison.

Samuel Owen förde teknik till Sverige

Omvärldsinformation kan föras in i ett land inte minst genom personliga bärare av kunskap. Läs mer här om fallet Samuel Owen.

Galileo Galilei viskade något

Galileo Galilei mötte motstånd mot maktelit och etablissemang. Läs mer här.

John Adams mötte ett inte ovanligt öde

Somliga skapar, andra tar äran. Ja så är det ofta. Fallet John Adams är illustrativt. Läs mer här.

Kan stigbygeln verkligen ha varit så viktig?

Det finns en teori som innebär att stigbygeln var en innovation som lade grunden till mycket av Europas utveckling. Är det verkligen möjligt? Läs här om forskningsprojektet som bl.a. rekonstuerade fynd i den indiska grottan.