Per


Fallet John Harrison

Fallet John Harrison handlar om en ensam man som kämpade för sin sak mot makteliten. Det är ett histopriskt exempel men än idag finns liknande fenomen livs levande i vårt samhälle. I korthet:

År 1714 utfärdade den engelska regeringen en belöning till den person som kunde finna en metod för att fastsälla längdgraden, så att alla skepp kunde navigera. Etablissemanget tog för givet att lösningen handlade om astronom och att lösningen skulle komma från en akademiker. Lösningen skulle dock visa sig komma från oväntat hålll.

John Harrison var en av dem som bestämde sig för att delta i jakten på lösning. Till skillnad mot vad kunskapselitens förutfattade mening valde han han en annan väg. Harrisons kunskapsgrund var inte astronomisk. Men han var en skicklig hantverkare och utvecklade en mekanisk klocka med vilken man kunde härleda longituden. Se bilden.

Harrisons urverk Foto: Per Frankelius

Trots att han löste problemet vägrade regeringen länge och väl att ge belöningen till honom. Han kämpade hela sitt liv för att få upprättelse och först när han var nära sin dödsbädd fick han ett erkännande.

I en vetenskaplig artikel görs en analys av detta men också andra exempel från historien: Frankelius, P. (2009). Questioning two myths in innovation literature. The Journal of High Technology Management Research , Vol. 20, No. 1, pp. 40-51. I boken "Longitude" av Dava Sobel (1995) ges en mer ingående berättelse om John Harrison.