Per


Samuel Owen

Ångbåtar byggdes i Sverige första gången på Kungsholmen i Stockholm år 1818. Tänk att färdas på sjön med eldkraft utan att vara beroende av vindarna! Hur kunde detta framsteg ske?

I Sverige fanns vid den tiden vare sig kunnande eller information om t.ex. hur man konstruerar en ångmaskin. Lösningen var strategisk informationsinhämtning och avancerad "knowledge management". Kunnandet och informationen fanns i England vid denna tid och det fördes hem av Samuel Owen – grundaren av Sveriges första mekaniska verkstad. Och hans verkstad blev en skola för svenska konstruktörer.

Samuel Owens kvarter

Än idag finns spår av Samiel Owen här på Kungsholmen i Stockholm. Det syns exempelvis av namnet Samuel Owens gata. Staketet kring Kungsholms kyrka är gjutet av Owen vid hans verkstad här där Kungliga Myntet sedermera etablerades.

I ett samhälle uppkommer ständigt nya framsteg och nya fenomen. Konsten att aktivera sådana handlar om innovationskraft och en stor portion omvärldsanalys – i kombination med hårt arbete. Eller vad tror du? Gör som Vodafone, Coca-Cola, Nordea, ALMI, SMHI, Naturvårdsverket, Riksteatern, Röda Korset, Utö Värdshus och tusentals andra: Beställ boken Omvärldsanalys (Liber förlag).