Per


Fallet Galileo Galilei

50 år före Galileo Galilei (1564–1642) hade Nicolaus Copernicus lanserat idén om ett universum med solen snarare än jorden i centrum. Galilei var därmed inte först med den principiella idén om den nya världsbilden, men hans bevisföring och detaljerade resonemang var så övertygande att han snabbt fick stor uppmärksamhet.

Galilei

Galileo Galilei mötte motstånd mot maktelit och etablissemang. Detta var 1600-talet. Men idag finns väl inte några sådana processer i vårt samhälle. Eller?

I boken "Galileo's Daughter" (1999) av Dava Sobel kan man läsa om hur Galilei först fick stor uppmärksamhet för att år 1633 tvingas förneka sina naturvetenskapliga upptäckter för att inte torteras till döds av den rådande makteliten. Efter att han officiellt hade tagit tillbaka sin teori, som inkluderade att jorden rör sig kring solen, lär han ha viskat tyst för sig själv "Och likväl rör den sig." Det är inte lätt att vara nytänkare ens om man har empirkska bevis!