Per


Fallet John Adams

Somliga skapar, andra tar äran. Ja så är det ofta. Fallet John Adams är illustrativt. I den amerikanska dokumentären om John Adams (från HBO, 2008) skildras hur Adams offrade familj och mycket av sitt liv för den amerikanska revolutionens skull. Att prestationen från hans sida var enorm kan inte råda någon tvekan om.

Amerika

På ålderns höst blev Adams bitter och besviken. Andra hade fått så mycket ära medan han hade glömts bort, negligerats, motarbetats och till och med smutskastats samtidigt som han missat chansen att vara med sin familj under sitt liv. Men hans läkare Benjamin Waterhouse sa då följande till Adams (enligt dokumentären):

"Some talked, some wrote and some fought to promote and establish it, but You and Mr Jefferson thought for us all."

Med "it" avsågs den amerikanska revolutionen som ledde till bildandet av världens första moderna demokrati. Ja vissa pratade, skrev och stred för att stödja revolutionen men det var Adams som tillsammans med Jefferson tänkte ut de centrala tankarna.

Citatet speglar något typiskt. Vissa personer offrar sig och sina familjer och skapar därmed stora framsteg. Andra blir avundsjuka, tar åt sig äran eller skor sig på olika sätt. Det gällde Amerikas grundande, det gäller många stora företag och det gäller en mängd innovationer.

Är detta månne en del av mänsklighetens mentalitet? Kommer det alltid vara så i vårt samhälle? Är det moraliskt med ett sådant samhälle?

P.S.
En intressant skildring av John Adams tankar ges i följande artikel: "The Adams-Jefferson Correspondence, 1812-1826" av Rush Welster i American Quarterly (Vol. 2, nr 3, hösten 1950, s. 234-250). Adams och Jefferson bedrev en politisk dragkamp gentemot varandra. Men Adams skrev i ett brev till Jefferson 1813 att "You and I ought not to die before we have explained ourselves to each other". Så när de började bli gamla tog de till pennan och började utbyta tankar med stor respekt dem emellan. I den brevväxling som ägde rum åren 1812-1826 kan man härleda mycket av deras inre tankar som alltså formade självaste USA. Läs den artikeln!