Per


Timeline 1987–2007

Här följer några historiska milstolopar för de första 20 åren av min forskning.

1987

DM-centret startade i samband med ett symposium i Montreux. Ansvarig för centret var inledningsvis Dan Browall. Dåvarande institutionschefen Claes Hultman var viktig för centrets bildande. Även sponsorerna Apple, Posten och IBM var viktiga. Speciellt Posten, som gång på gång visat framsynthet under årens lopp (jfr deras tidiga satsning på torget.se).

Kartläggning internationell forskning om direktmarknadsföring och relationsmarknadsföring. Pågick 1987—1990.

1988

Projekt "Marknadssystem" (resulterat i flera rapporter). Pågick till 1994. Jonas Edman gjorde stora insatser i detta projekt.

Projektet "Strategisk informationshantering - teorier och metoder" initierades av Conny Johanzon.

Posten, IBM, Apple, SCB m.fl. fortsatte att stötta forskningen ekonomiskt och på andra sätt.

Projektet "Källor och metoder för omvärldsinformation" startades (om sökning i internationella databaser, Internet och andra källor).

1989

Konceptutveckling direktmarknadsföring.

Sökmanual Data-Star utkom.

Sökmanial Data-Star

Sökmanual Data-Star var en handbok i konsten att söka i internationella databaser.

Rapporten Strategiska informationssystem utkom.

Strategiska informationssystem

Den här rapporten lade grunden till de kommande årens forskning kring omvärldsinformation och dess hantering.

1990

Boken "Kunddatabasen" av Dan Browall, Åke Flodhammar, Mikael Jansson och Göran Hedlund.

Centret var medarrangörer för tvådagarssymposiet "Marknadsdatabasen" i Stockholm. Det var sannolikt det första som ordnades av Institute for International Research (IIR).

Symposium om direktmarknadsföring i Örebro med kända auktoriteter som Philip Kotler, Håkan Håkansson m.fl.

1991

Strategisk informationshantering bioteknikföretag. Projektet pågick till 1995 och lade en del av grunden till avhandlingsprojektet Företagande över tid. Under år 2000 återupptogs projektet med en ny vinkling, fisionseffekter från stora företag (i samarbete med professor Christian Berggren vid Linköpings universitet).

Projekt om executive information systems (EIS).

1992

Fältexperiment DM-kampanjer.

Nya högskolekurser. Företaget och kunden respektive Företaget och omvärlden.

Rapport "Ökad lönsamhet med rätt information" av Per Frankelius.

1993

Projektet "Pharmacia & Upjohns utveckling" tog fart. Det slutfördes 1999 men återupptogs under år 2000 i form av kompletterande empirisk insamling.

Den fjärde utgåvan av rapporten "Direktmarknadsföring med hjälp av programvaror för marknadsbearbetning" utkom (Författare: Jonas Edman).

"World Information Project" startades. Första utgåvan av Informationsguiden kom ut.

Informationsguiden

Informationsguiden var en internationell vägvisare till professionella informationskällor. Den utkom i en tid då World wide web ännu var i sin linda men där extrerna databaser (nåbara via modem) var den stora saken.

Samarbete med Electrolux och Office gällande executive information systems. Skrift publicerades.

Marknadsinformation (del i boken "Information för marknadsföringsbeslut".

Filosofin bakom kirurgisk marknadsföring började ta form.

1994

Utveckling av en forskningsmetod kallad mjukdatasurvey. Test på läkemedelsindustrin.

Boken "Företaget & Omvärlden" kom ut. Samarbete mellan Frankelius och Rosén. Vald till årets bästa marknadsföringsbok.

Presentation av forskningen vid internationellt symposium i USA tillsammans med Carl-Gustaf Rosén.

Metoder för att hitta kunder internationellt kartlades, utvecklades och testades.

Forskningsprojekt: Nya omvärldsmodeller. Projektet pågår än idag.

1995

Projekt "Omvärlden på skrivbordet" avslutades. Medel från Forskningsrådsnämnden.

Kartläggning av DM-branschen i samverkan med Posten. Resulterade i boken "Vem gör vad inom DM?".

Forskningsprojekt "Marknadsföring i förändring". Projektet pågår än idag.

Sammansmältning av DM-centrets idébas med kvalitetsområdet. Symposium, stipendium och skrift "Kunden i kvalitetsprocessen".

1996

Postordercentrum i Borås tar form genom bland andra Göran Hedlund.

Medverkan i mediaprojektet "Sinnenas rike" tillsammans med Posten.

Fältexperiment: Kirurgisk kundsökning med pressbevakning och stående sökorder.

Samarbete Stockholms universitet om ny kurs i marknadsföring för näringslivet. Kursen har löpt flera terminer sedan dess.

Stor konferens om relationsmarknadsföring i Venedig där Per Frankelius var en av huvudtalarna.

Venedigkonferens

Konferensen ”Fem dagar om relationer” som ägde rum på Hotel Excelsior i Venedig 1996 lockade en rad företag och forskare. Relationsmarknadsföring var för många företag och forskare något nytt i mitten av 1980-talet. Sedan dess har utvecklingen och intresset exploderat.

1997

Målgruppsfinnaren lanserades: Unik CD-ROM med vägar till kunder utvecklad i samarbete med Posten.

Forskningsprogram "Framtidens möten" i samarbete med Scandinavian Trade Fair Council och Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Bok "Kirurgisk marknadsföring" av Per Frankelius.

Centret fusionerade en del av verksamheten med forskningsprogrammet Elektroniska affärer.

Konceptet Symfoni lanserades: Ett koncept för totalkommunikation.

1998

Ny webbaserad version av Målgruppsfinnaren lanserades i samarbete med Posten. Mari-Ann Karlsson ansvarade för uppdatering och utveckling.

1999

Avhandlingen "Företagande över tid" i två volymer av Per Frankelius.

Ny webbaserad version av Målgruppsfinnaren lanserades i samarbete med Posten. Mari-Ann Karlsson ansvarade för uppdatering och utveckling.

2000

Boken "Sälj 3000" kom ut.

Ny webbaserad version av Målgruppsfinnaren lanserades i samarbete med Posten. Mari-Ann Karlsson ansvarade för uppdatering och utveckling.

Forskningsprogrammet Elektronsiak affärer sjösattes med en budget på ca 14 miljoner, vilket var stora pengar på den tiden. Projektet var ett av de första stora projekten vid nybildade Örebro universitet. Ansvariga var bland andra Per Frankelius och Lennart Bodin.

Elektroniska affärer

Elektroniska affärer var på tapeten vid millennieskiftet.

2001

Boken "Omvärldsanalys" utkom och första upplagan sålde snabbt slut.

Dubai

Forskningen började få spridning i olika länder, exempelvis genom föredrag på konferenser i Dubai, Ryssland, Italien, Storbritannien, Island, Ungern och USA.

2002

En vetenskaplig artikel publicerades som satte möten i fokus och som enligt tidskriftens editorer speglade en genuint ny syn på marknadsföring.

2003

Konceptet "kirurgisk marknadsföring" uppmärksammas i medier och ses som en föregångare när det kom 1997, eftersom man nu (2003) i bl.a. USA börjar intresser sig för liknande koncpept, men då under namn som "buzz marketing".

2006

Kundfokusindikatorn (KFI) lanseras officiellt, genom en artikel i Entreprenör (nr 1, 2006).

2007

Boken Linné i nytt ljus utkom. Det följdes av en rad reportage i tv, tidningar och radio.

Filmen Genotropin – ett världsgenombrott lanserades. Det var en dokumentärfilm av Rolf Wrangnert om utvecklingen av Genotropin med anledning av läkemedlets 20-årsjubileum. Filmen, som också finns i engelsk version, bygde på avhandlingen Pharmacia & Upjohn – Erfarenheter från ett världsföretags utveckling av Per Frankelius (Jönköping: Jönköping International Business School/Malmö: 1999). Filmen Premiärvisades i Aula Magna på Stockholms universitet den 27 mars 2007. Utgivare var Kendal von Sydow, Pfizer Health.